Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Święto Patrona Szkoły

Święto Patrona Szkoły w Radzicach Dużych

Obchody Dnia Patrona naszej Szkoły - Mikołaja Kopernika należą do najważniejszych uroczystości szkolnych obchodzonych tradycyjnie w miesiącu lutym. W tym roku obchodziliśmy go szczególnie uroczyście, gdyż dzień 19 lutego w 2020r. został ogłoszony Dniem Nauki Polskiej i na stałe wpisany został do kalendarza świąt państwowych. To nowe święto jest wyrazem uznania dla dokonań wybitnych polskich naukowców, ich dążeń do poznania prawdy. Data ta nie jest przypadkowa - to dzień urodzin naszego patrona Mikołaja Kopernika, wielkiego Polaka, słynnego astronoma, który dzięki swoim zasługom na polu nauki został Patronem Święta Państwowego.

W dniu 19 lutego w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona 547 rocznicy urodzin Naszego Patrona - Mikołaja Kopernika. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia flagi i odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Pani Dyrektor Małgorzata Wawrzyńczak-Pawul serdecznie powitała całą społeczność szkolną oraz wyjątkowych gości, którzy przybyli na tę uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili Nas:

- pani Dyrektor Delegatury Kuratorium w Piotrkowie Trybunalskim - pani Anna Pręcikowska-Skoczylas,

- pan Mieczysław Borkowski i pan Remigiusz Jabłoński Prezesi  Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Łodzi http://www.lodz.ptma.pl/ ),

- pani Dyrektor ZEAS-u w Drzewicy - pani Agnieszka Kopytowska,

-pani Natalia Kicińska-przedstawiciel Rady Rodziców.

Goście w swoich wystąpieniach wyrazili radość z udziału w naszym święcie oraz uznanie, wdzięczność i szacunek Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim Pracownikom Szkoły za ogromny wkład pracy w wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu, poszanowania dla pracy i dorobku poprzedników. Życzyli sukcesów oraz szczególnej „ciekawości świata” tym, którzy się tutaj uczą.

Następnie zaprezentowany został program artystyczny w wykonaniu uczniów kl. II - III oraz kl. V - VI pod kierunkiem pani Joanny Matysiak i pani Maryli Barul. O piękną scenografię zadbała pani Małgorzata Komar. Aktorzy przybliżyli wszystkim zebranym postać Mikołaja Kopernika oraz nazwy i charakterystykę Układu Słonecznego. Akademię umilały piosenki tematyczne i przepiękne układy taneczne. Dzieci przedstawiły w tańcu kolorowe planety krążące wokół Słońca. Niezwykłymi strojami, wspaniałą choreografią zadziwiły wszystkich zebranych.

Kolejnym punktem uroczystości był ciekawy wykład pana Mieczysława Borkowskiego - astronoma, wieloletniego dyrektora Planetarium wŁodzi na temat sylwetki i osiągnięć Mikołaja Kopernika na polu astronomii. Uczniowie mogli poznać nieznane powszechnie fakty z życia Patrona Szkoły oraz zobaczyć miejsca z którymi był związany w przygotowanej prezentacji do wykładu.

Święto Szkoły to okazja do podsumowania wielu konkursów. Pani Magdalena Drążkiewicz- przewodnicząca zespołu ds. Innowacji i Promocji Szkoły przedstawiła wyniki konkursu na LOGO szkoły. Laureatem tego konkursu został uczeń kL.VII - Jakub Długosz. Pani Joanna Matysiak przedstawiła informacje o Konkursie Wiedzy o Patronie Szkoły w kl. I - VIII oraz o Konkursie Plastycznym na Plakat o Mikołaju Koperniku. W tym konkursie w kategorii kl. I - III zwyciężyła kl. I, a w kategorii kl. IV - VIII – klasa VII. Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

Ciekawym punktem programu był pokaz doświadczeń, eksperymentów fizycznych przedstawionych przez pana Remigiusza Jabłońskiego - prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddziału Łódzkiego. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali prezentowane doświadczenia fizyczne i brali w nich czynny udział. Była to dla nich wspaniała zabawa połączona z nauką.

Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy uroczystości zostali obdarowani słodkimi piernikami. Pani Dyrektor Małgorzata Wawrzyńczak - Pawul podziękowała młodym artystom za wspaniały występ, paniom za jego przygotowanie, gościom za przybycie i cenne słowa skierowane do społeczności szkolnej, aby naśladowali swojego Patrona codzienną, sumienną pracą, wytrwałością w dążeniu do osiągania sukcesów naukowych.

Konferansjerami akademii byli przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Kamila Barul i Maciej Matysiak.

Dzień Patrona Szkoły - Mikołaja Kopernika ogłoszony jako Dzień Nauki Polskiej był okazją do zaprezentowania umiejętności uczniów oraz do pogłębienia wiedzy o wielkim astronomie i wszechświecie. Był to wspaniały dzień, który na stałe wpisze się w kalendarz uroczystości szkolnych i będzie już zawsze w tradycji szkoły dniem poświęconym nauce i jej dokonaniom oraz dzielenia się naukowymi zainteresowaniami uczniów, którzy dzięki niemu być może sami odkryją w sobie naukowe pasje.