Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

„Zdalna szkoła” w Gminie Drzewica

Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu „Zdalna szkoła” trzy szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Drzewica, wzbogaciły się o nowy sprzęt komputerowy umożliwiający realizację zdalnych lekcji z udziałem uczniów wykluczonych cyfrowo.

Program „Zdalna szkoła” organizowany był przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa podlegające Ministerstwu Cyfryzacji. Umożliwiał gminnym i powiatowym samorządom zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla uczniów, którzy wcześniej nie mieli możliwości uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych prowadzonych zdalnie.
 Do Programu „Zdalna szkoła” przystąpiła Gmina Drzewica, która po otrzymaniu stuprocentowego dofinansowania w wysokości 70.000 tys. zł zakupiła 23 laptopy z oprogramowaniem. Ten sprzęt został rozdysponowany do trzech placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych oraz Szkoły Podstawowej w Idzikowicach. Z laptopów  korzystają uczniowie, którzy dotychczas nie posiadali sprzętu umożliwiającego udział w lekcjach on-line.
 Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.