Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Wydarzenia 2014/2015

 2015.06.26

Finał projektu ekologicznego „Moja wymarzona ekopracownia”

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzicach Dużych w roku 2014 przystąpiła do konkursu organizowanego przez WOŚiGW w Łodzi pt. „Moja wymarzone ekopracownia”.  Złożony przez nas wniosek został pozytywnie zaopiniowany i w bieżącym roku szkolnym wdrożony do realizacji w oparciu o skonstruowany program oraz pozyskany sprzęt multimedialny, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne.

Program edukacyjny został opracowany z myślą o wykorzystaniu zmodernizowanej bazy dydaktycznej i uwzględniał główne zagadnienia z przyrody, ekologii i edukacji prozdrowotnej. Ponadto pracownia ekologiczna służyła także do organizacji zajęć lekcyjnych z innych przedmiotów nauczania. 

Głównym założeniem realizowanych w ramach programu zajęć było kształtowanie wśród uczniów postaw przyjaznych środowisku, rozbudzenie świadomości ekologicznej oraz pogłębienie wiedzy przyrodniczej. Dlatego oprócz zajęć w pracowni przeprowadzono wiele zajęć terenowych i wycieczek. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach: Wieliczka-Kraków-Zakopane, do Tomaszowa Mazowieckiego, do gospodarstwa agroturystycznego, rajdzie rowerowym do oczyszczalni ścieków i na wysypisko śmieci w trakcie, którego poznawali problemy utylizacji śmieci oraz zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej. Program przewidywał także twórcze działanie. W ciągu roku szkolnego uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach ekologiczno – przyrodniczych oraz dotyczących zdrowego stylu życia.

Zdobyta przez nich wiedza będzie efektywnie wykorzystywana  w życiu codziennym i przyczyni się do upowszechnienia postaw ekologicznych w naszym środowisku.

 


2015.04.30

Majowe święto

W tym roku uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowały przedszkolaki – 5 i 6 – latki. Dzieci przeniosły się na kilka chwil do dawnych lat. Wspominały rok 1791 i ważne wydarzenia z dnia 3 maja. Atmosferę tego wydarzenia podkreślał wystrój sali i postacie historyczne, w które wcielili się: Łukasz Sobolewski - król, Kacper Konewka – marszałek, Ola Skorupa, Bartosz Sarna, Kacper Kwiecień, i Wojtek Miązek -  posłowie.

Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor D. Królik, która powitała wszystkich uczniów i przyjęła raport od przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego – Natalii Barul. Następnie odśpiewano hymn państwowy, po czym przedstawiono inscenizację pt. „W rocznicę Trzeciego Maja”.

Akademię uświetniły pieśni patriotyczne śpiewane przez uczennice klasy V. Nie zabrakło akcentów patriotycznych w postaci własnoręcznie wykonanych chorągiewek i biało-czerwonych kwiatów.

Uroczystość zakończył odtańczony przez najmłodszych skoczny krakowiaczek Akademia została przygotowana przez wychowawczynie oddziałów 5 – 6-latków panie Danutę Pękalę i Bożenę Stępień.  Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu uroczystości składamy rodzicom  i Przedszkolu Samorządowemu w Drzewicy za udostępnienie strojów szlacheckich.


2015.04.22

Obchody Dnia Ziemi  w Szkole Podstawowej w Radzicach

22 IV 2015 r. w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy światowy Dzień Ziemi pod hasłem Z energią zmieniamy źródła”. Głównym celem  tego święta jest przybliżenie uczniom wszelkich problemów związanych z ekologią, a także zagrożeń naszej planety. Tego dnia każdy z nas powinien pomyśleć, co może zrobić w swoim najbliższym środowisku, aby ulżyć Ziemi i zaprzyjaźnić się z nią. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są promocji odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata. Uczniowie wykonali plakaty, które zostały umieszczone na świetlicy szkolnej. Apel  przygotowali uczniowie kl. II, III i V, którzy poprzez prezentacje ekologiczne zachęcali wszystkich do dbania o środowisko naturalne. Przedsta wienie uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej i informacji na temat Dnia Ziemi. Ważnym elementem przedstawień ekologicznych była segregacja śmieci. Wszyscy zrozumieli, że tylko w ten sposób można dbać o czyste podwórko, place zabaw, lasy i drogi. Wszyscy uczniowie włączyli się czynnie w obchody tego święta uczestnicząc w pracach porządkowych. W szkole „zazieleniło się” – każdy uczeń miał w swoim ubiorze element zieleni. Tego dnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszy strój ekologiczny”. Zwycięzcami zostali: Julia Wronkowska, Oliwia Kasicka, Daria Witoń, Jakub Wróblewski, Błażej Wosek, Jagoda Wosek, Bogatek Wiktoria, Emilia Sałata. Otrzymali oni nagrody, dyplomy oraz produkty ekologiczne. Szczególne wyróżnienie otrzymały przedszkolaki z oddziałów 5-latków i 6-latków.

W naszej placówce corocznie bardzo uroczyście obchodzony jest Dzień Ziemi – podkreśliła dyrektorka szkoły Dorota Królik. Organizatorami przedsięwzięcia ekologicznego była pani Ewa Korycka, Maryla Barul, Stanisława Gruszczyńska, Barbara Kaszuba i Joanna Matysiak.


2015.04.14

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Od wielu lat nasi uczniowie z powodzeniem startują w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Podobnie było w tym roku. Drużyna, w skład której weszli: Marlena Nowak, Julia Tomczyk, Grzegorz Oleksik  zajęli I miejsce jako drużyna w eliminacjach gminnych. Indywidualnie również okazaliśmy się najlepsi. Nasza uczennica Marlena Nowak dzięki najdokładniejszemu rozwiązaniu zadań konkursowych zajęła I miejsce. Reprezentację przygotowywała p. Wiesława Reruch.

Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem Turnieju, zgodnie z regulaminem, jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Organizatorami turnieju są Polski Związek Motorowy, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego oraz Instytut Transportu Samochodowego.

Terminy kolejnych etapów turnieju:

24.04.2015 - eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Poświetnym,
08.05.2015 - finał wojewódzki Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Piotrkowie Trybunalskim.


2015.03.18

Kultywują tradycje świąteczne.

Dnia 18.03.2015 r w Szkole Podstawowej w Radzicach Dużych gościła twórczyni ludowa z Werówki p. Halina Miązek, która pokazała uczniom różne sposoby wykonania palemek wielkanocnych. W zajęciach regionalnych uczestniczyli uczniowie klasy II i III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowywali kwiatuszki z bibuły do dekoracji własnoręcznie wykonanych palemek.
Twórczyni ludowa opowiedziała dzieciom o zwyczajach i tradycjach związanych z okresem Świąt Wielkanocnych. Uczniowie uważnie słuchali legend i opowieści z naszego regionu, opowiadali o tradycjach wielkanocnych kultywowanych w swoich domach .
Spotkania z  twórczynią ludową  odbywają się w naszej szkole cyklicznie – dwa razy do roku- podkreśliła dyrektor szkoły Dorota Królik. Inicjatorką corocznych spotkań jest p. Maryla Barul.


2015.02.19

Obchody Dnia Patrona Szkoły w Radzicach

W czwartek 19 lutego społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach obchodziła Dzień Patrona Szkoły. Uroczystości odbyły się dokładnie w 542 rocznicę urodzin wielkiego polskiego astronoma.  Wszystkich zebranych powitała p. dyrektor Dorota Królik, która zwróciła szczególna uwagę na wielki wkład Mikołaja Kopernika w rozwój polskiej myśli naukowej.  Obchody zaingurował montaż słowno-muzyczny „Wstrzymał słońce, ruszył Ziemie” w wykonaniu uczniów klasy V wzbogacony prezentacją multimedialną.                                  

Kolejna rocznica urodzin polskiego astronoma stała się okazją do przybliżenia uczniom postaci tego wielkiego Polaka. W świetlicy szkolnej, pracowniach klasowych pojawiły się gazetki okolicznościowe.  Kulminacyjnym punktem uroczystości był konkurs wiedzy o patronie, który poprowadziła przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego – Natalia Barul. Do konkursu przystąpili reprezentanci poszczególnych klas: Zuzia Waśkiewicz, Bartosz Sarna, Tosia Rogulska i Patrycja Miązek z oddziałów przedszkolnych 5 i 6 latków, Kuba Wróblewski i Wiktoria Iwanicka z kl I, Szymon Chmielewski i Mateusz Matysiak z kl II, Kamila Barul, Oliwia Piekarska z kl III, Ola Tkaczyk i Amelia Kałużna z kl IV, Maciek Kmita i Małgosia Wlazło    z kl V, Zosia Grygiel i Julia Tomczyk z kl VI. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą o Patronie Szkoły, za co otrzymali gromkie brawa od kolegów i koleżanek i zostali nagrodzeni słodyczami i owocami.                                                                                                   

Obchody zorganizowały panie: Maryla Barul, Małgorzata Komar oraz wychowawcy klas. Dyrektorka szkoły Dorota Królik podkreśliła zasługi Mikołaja Kopernika dla rozwoju nauki, podziękowała artystom za wspaniały występ oraz życzyła uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy i wykorzystaniu jej dla dobra przyszłych pokoleń.


2015.01.31

Zabawa Karnawałowa

Tradycyjnie, jak co roku w Szkole Podstawowej w Radzicach Dużych tuż przed feriami odbyła się zabawa karnawałowa. W piątek uczniowie klasy piątej i szóstej z wychowawczyniami Ewą  Korycką, Ewą Sobolewską oraz Barbarą Kaszubą zadbali o piękną dekorację świetlicy..

W sobotę, w karnawałowej scenerii, powitania uczniów  i rodziców dokonała kierownik świetlicy pani Maryla Barul. Przy skocznej muzyce  zespołu Janiki, dzieci bawiły się wspaniale. Najmłodsi i ich rodzice nie zawiedli w swej pomysłowości, dzięki czemu na balu nie zabrakło księżniczek, rycerzy, kowbojów, Spiderman`ów, czarodziejek i  Batman’ów. Wspaniała muzyka sprawiła, że bawili się zarówno mali, jak i dorośli.

Zabawę uczniom uprzyjemnił pyszny poczęstunek przygotowany przez  Radę Rodziców. Na zakończenie balu karnawałowego pani dyrektor  Dorota Królik podziękowała nauczycielom i Radzie Rodziców za wspólną organizację imprezy, a uczniom pogratulowała wspaniałej zabawy  i życzyła wszystkim miłych i bezpiecznych ferii.      


 2015.01.20

„Karnawał z Karnawałem”- Inscenizacja

Czas karnawału to okres trwający od Trzech Króli do Środy Popielcowej. Jego początki sięgają okresu średniowiecza. Już wtedy urządzano pierwsze bale maskowe, kuligi, korowody przebierańców.

W naszej szkole, chcąc podtrzymać zwyczaje tego okresu, uczniowie klasy trzeciej wystawili przygotowywane pod kierunkiem wychowawczyni K. Rogulskiej przedstawienie „Karnawał z Karnawałem”. Zadbali o odpowiedni wystrój sali oraz kostiumy. Na przedstawienie zaprosili koleżanki i kolegów z młodszych klas i przedszkolaków. Finałową częścią spotkania była wspólna zabawa przy muzyce.


2015.01.15

Konkurs Wiedzy Religijnej

„Jan Paweł II – droga do świętości”

W dniu 15 stycznia 2014 roku odbył się etap szkolny konkursu wiedzy religijnej dla klas IV-VI, dotyczący postaci Jana Pawła II, którego organizatorem jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej.

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom osoby i życia św. Jana Pawła II. W szkolnym etapie wzięło udział 10 uczniów. Komisja wyłoniła jednego laureata, który uzyskał największą liczbę punktów.  Został nim Albert Miskiewicz z klasy IV i to właśnie on będzie reprezentował naszą szkołę w finale diecezjalnym konkursu, który odbędzie się 13 maja 2015 roku o godz. 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Za przebieg etapu szkolnego konkursu odpowiadała p. Krystyna Rogulska.

 


2015.01.13

Szkolny konkurs ortograficzny

Dnia 13 stycznia przed trudnym zadaniem wymagającym znajomości zasad ortograficznych stanęli uczniowie klasy II i III.  Wyłonieni w konkursach klasowych liderzy klasowi ubiegali się o tytuł „Małego Mistrza Ortografii”. Uczniowie do wykonania 12 zadań wymagających nie tylko wiedzy ortograficznej, ale również logicznego myślenia.

„Małym Mistrzem Ortografii” została uczennica klas III Kamila Barul

II miejsce zajął  Maciej Matysiak

III miejsce zajęły Zuzanna Nowak i Roksana Karbownik

Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do zgłębiania zasad polskiej ortografii.


2014.12.06 -20

Świąteczne Radzice

W okresie przedświątecznym w szkole podjęto szereg działań kultywujących tradycje tego okresu. I tak tegoroczne mikołajki przebiegały pod hasłem „Dnia dobroci”. Najmłodsze pociechy z oddziału przedszkolnego miały wiele radości w Sali zabaw w Opocznie. Z kolei uczniowie klas I –III wzięli udział w zajęciach rekreacyjnych na krytej pływalni „Opoczyńska fala” i zwiedziły siedzibę Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Z tej okazji odwiedziły uczniów panie Renata Kałużna – nasz radna oraz współpracującej ze szkołą Dorota Kopytowska, które obdarowały dzieci słodyczami.

Wielką atrakcją było spotkanie z twórczynią ludową z Werówki Haliną Miązek. Pani Halina opowiedziała o zwyczajach, tradycjach świątecznych oraz pokazała sposoby wykonania różnych ozdób choinkowych. Uczniowie pod bacznym okiem twórczyni samodzielnie wykonywali dekoracje świąteczne, którymi udekorowali szkolne choinki.

Uczniowie mieli również szansą wykazania się zdolnościami plastycznymi, uczestnicząc w konkursie na „Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową”. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.

Obchody spuentowały jasełka „Przy żłóbku”, przygotowane pod kierunkiem nauczycielek Joanny Matysiak i Krystyny Rogulskiej. W główne role przedstawienia wcielili się uczniowie klasy I. Wokalnie wspierały ich starsze koleżanki z klasy Vi VI.

Z inicjatywy dyrektora szkoły p. Doroty Królik i grona pedagogicznego po raz kolejny zorganizowano spotkanie opłatkowe z udziałem emerytowanej kadry szkoły, przedstawicieli władz samorządowych, pracowników przychodni „Dom-Med” w Radzicach oraz proboszcza miejscowej parafii. Wspólny posiłek, rozmowy, wspomnienie i kolędowanie to niektóre elementy wigilijnego spotkania, które upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze. Okolicznościowa scenografię wykonały panie Barbara Kaszuba, Maryla Barul i Irena Maroszczyk.

Nad całością działań kultywujących tradycje bożonarodzeniowe czuwała dyrektor Dorota Królik.


2014.12.05

Góra Grosza 2014 - edycja  XV

Już od wielu lat nasza szkoła przystępuje do akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „NASZ DOM”. W tym roku zbiórka pieniędzy trwała od 24 listopada do 5 grudnia 2014r. Została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski i opiekuna samorządu p. M. Barul. Celem akcji „Góra Grosza” było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzeniu i dofinansowaniu domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Wspólnie udało nam się zebrać 341,49 zł. Jak co roku zbiórka organizowana jest w formie konkursu międzyklasowego. Najlepsza klasą okazała się klasa IV, która zebrała 70,37zł., co dało w przeliczeniu na ucznia 4,14zł. Udział w akcji charytatywnej pokazuje, że nawet najdrobniejsze monety zebrane w dużej ilości mogą stanowić dużą wartość, dzięki której możliwa jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Uczy dzieci wrażliwości i empatii, jednoczenia się dla dobra innych.


 2014.11.24

Pierwsza Pomoc - jak jej udzielić?

W ramach zadania „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, zagrożenia udzielanie pierwszej pomocy, obrona konieczna” do programu „Bezpieczna Szkoła” zaprosiliśmy przedstawiciela pogotowia ratunkowego. 24.11.2014r. odbyło się spotkanie profilaktyczne z udzielania pierwszej pomocy z udziałem przedstawiciela ratownictwa medycznego – p. Alberta Klimka. Celem tego spotkania było kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętności dbania o zdrowie i sprawność fizyczną uczniów.

Zaproszony gość przypomniał jak się zachować w przypadku zetknięcia się z sytuacjami i osobami, które znalazły się w zagrożeniu. Omówił i zaprezentował proces resuscytacji.

Uczniowie mieli możliwość praktycznego zastosowania przekazanej wiedzy - przećwiczenie procedury resuscytacji na fantomach. Uczyli się układać poszkodowanego w bezpiecznej pozycji bocznej. Przypomnieli zasady powiadamiania służb ratowniczych oraz numery telefonów alarmowych.

Uczniowie mieli możliwość dowiedzenia się na czym polega praca ratownika medycznego, obejrzeli modelowy zestaw ratowniczy, poznali jego przeznaczenie.

Zajęcia odbyły się w dwóch grupach: dla uczniów klas IV – VI i „0” –III.

W ramach zajęć świetlicowych poprzedzających spotkanie z ratownikiem uczniowie obejrzeli film instruktażowy „Ratujemy i uczymy ratować”.


2014.11.07

„Śniadanie daje moc”

 

Naturalne witaminy

Lubią chłopcy i dziewczyny

Bo najlepsze witaminy to owoce i jarzyny

 

Dnia 7.11.2014 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych w klasie III zostały zorganizowane zajęcia promujące ogólnopolską akcje „Śniadanie Daje Moc”. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom 12 zasad prawidłowego żywienia i potrzeby jedzenia drugiego śniadania. Dzieci obejrzały prezentacje na temat „Zdrowy tryb życia”. Wielką atrakcją było przygotowanie przez dzieci owocowych mini-szaszłyków, soków, kanapek. Dzieci wysłuchały wiersza Stanisława Karaszewskiego „Witaminowe Abecadło”. Uczniowie ze smakiem zjedli smakowite, soczyste własnoręcznie przygotowane owocowe i warzywne pyszności. To była owocowa Moc Drugiego Śniadania.


2014.11.03

Ćwiczenia ewakuacyjne w Radzicach

W poniedziałek, 3 listopada w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Z zasadami postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu zapoznali uczniów st. sekc. Arkadiusz Wiktorowicz, str. Łukasz Kaszuba i mł. asp. Dariusz Kszczot. Omówili zastosowanie sprzętu strażackiego w akcjach ratunkowo-gaśniczych, zaprezentowali swoje wyszkolenie, w tym metody ratowania życia ludzkiego.

Podczas spotkania dzieci udowodniły, że znają już numery alarmowe i wiedzą, kiedy należy ich używać. Miały również okazję obejrzeć wóz strażacki oraz znajdujące się w nim wyposażenie.

Organizatorką ćwiczeń była Maryla Barul - koordynatorka ds. bezpieczeństwa w szkole.


2014.10.30

Otwarcie Ekopracowni

W czwartek, 30 października w naszej szkole odbyło się uroczyste  otwarcie nowej pracowni ekologicznej „Multi-Eko”. Jest to trzecia ekopracownia wśród gminnych placówkach oświatowych, utworzona przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dzięki uczestnictwu szkoły w konkursie „Moja wymarzona ekopracownia” zmodernizowano i doposażono pracownię przyrodniczą. W ramach funduszy WFOŚiGW zakupiono wizualizer, laptop, aparat fotograficzny, rzutnik oraz tablicę interaktywną. Ten nowoczesny sprzęt pozwoli uatrakcyjnić proces dydaktyczny oraz zwiększyć zainteresowanie uczniów przedmiotem. W sali zostały wymienione wszystkie meble, kupiono wiele pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystane nie tylko na lekcjach przyrody, ale również podczas zajęć ekologicznych. Gmina sfinansowała remont instalacji elektrycznej, ułożenie nowej wykładziny podłogowej, malowanie ścian oraz wymianę drzwi wejściowych do pracowni.

Czwartkowe spotkanie zgromadziło uczniów, nauczycieli, rodziców oraz samorządowców i sołtysów. O pozytywnych zmianach, jakie zaszły w pracowni, poinformowała dyrektorka szkoły Dorota Królik. Wstęgę przeciął burmistrz Janusz Reszelewski, życząc efektywnej i przyjemnej pracy uczniom i nauczycielom.

Po części oficjalnej odbyła się otwarta lekcja przyrody w klasie VI. Podczas zajęć prowadzonych przez p. Ewę Korycką, zebrani mogli obejrzeć wyposażenie sali i zapoznać się z działaniem nowego sprzętu multimedialnego.


 2014.10.17

Pasowanie na ucznia

W piątek, 17 października w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych odbyło się ślubowanie uczniów klasy I. Uroczystość została przygotowana przez wychowawczynię Joannę Matysiak we współpracy z kierowniczką świetlicy Marylą Barul.

Podczas spotkania reprezentanci klasy IV oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szymon Witoń powitali najmłodszych wierszami i piosenką. Niespodziewany gość - „Duszek Aplauz” - poprosił pierwszaków o zaprezentowanie umiejętności zdobytych w ciągu dwóch miesięcy roku szkolnego. Liczne grono rodziców i uczniów oraz dyrektorka Dorota Królik zgodnie stwierdzili, że wszyscy kandydaci są godni, aby stać się prawowitymi członkami społeczności szkolnej. Uroczystego pasowania dokonała dyrektorka, która wręczyła okolicznościowe dyplomy. Rada Rodziców ufundowała dzieciom drobne upominki.

Dodajmy, że klasa I jest największą grupą w szkole. Liczy 24 uczniów, w tym 5 sześciolatków.          


2014.10.16

XIV Dzień Papieski pod hasłem "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie"

 

W tym roku w naszej szkole uroczystość tą przeżywaliśmy 15 października. Organizatorką obchodów papieskich była nauczycielka religii, pani Krystyna Rogulska. W uroczystym apelu uczestniczyli uczniowie klasy 0 – 6, nauczyciele i pracownicy szkoły. Tego dnia wszyscy przypomnieliśmy sobie wydarzenia z życia Karola Wojtyłły, jego drogę do Stolicy Piotrowej  i do świętości. Przygotowaną przez uczniów klasy III inscenizację wzbogaciły liczne pieśni śpiewane przez uczennice klasy V i VI oraz krótkie filmy z okresu pontyfikatu Jana Pawła II. Uroczystości odbyła się w atmosferze zaciekawienia i powagi.