Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Historia

 HISTORIA SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa w Radzicach powstała w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Znajdowała się ona w Radzicach Małych, na  skrzyżowaniu drogi do Studzianny z drogą Drzewica – Opoczno i przetrwała do 1936 roku. Mieściła się wdrewnianym budynku  krytym słomą. Połowę tego budynku zajmowała spora izba szkolna, w drugiej części było mieszkanie dla nauczyciela. W owym czasie rejon szkolny stanowiły - oprócz Radzic - wsie Werówka, Świerczyna i Dąbrówka. Ustalono wówczas, że do szkoły będzie uczęszczaćjedno dziecko z rodziny.

Po II wojnie światowej szkoła została przeniesiona do budynku po zabudowaniach dworskich.  Mieszkańcy jednak starali się o budowę nowej szkoły. Dopiero w połowie lat sześćdziesiątych, dzięki  akcji "1000 szkół na 1000-lecie Polski", włączono ją  do planu budowy na lata 1964-1965.

Zaczęto wówczas gromadzić fundusz społeczny.  Złożyły się na niego składki w wysokości 500 zł od każdej rodziny, płacone jednorazowo lub w ratach. Na przestrzeni dwóch lat w gotówce i robociźnie zebrano fundusz wartości 450 tys. złotych.

Uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego nastąpiło 22 lipca 1966 roku. Szkoła przyjęła nazwę: Pomnik Tysiąclecia im. Mikołaja Kopernika  - kierownictwo objął T. Kalita. W tamtym czasie pracowało w niej14 nauczycieli, a do szkoły uczęszczało 475  uczniów.

W roku szkolnym 1966/67 wprowadzono w szkole podstawowej klasę ósmą. W związku z reorganizacją szkolnictwa w Radzicach od września 1974 roku powstała Ośmioklasowa Szkoła Zbiorcza, do której dowożeni byli uczniowie klas V-VIII  z Trzebiny, a w roku 1975 również uczniowie klas V-VIII z Idzikowic (tam istniały klasy I-IV). Likwidacja klas nauczania początkowego w Trzebinie w 1978 roku sprawiła, że do Radzic uczęszczać zaczęły wszystkie tamtejsze dzieci w wieku szkolnym począwszy od klasy pierwszej.

Taki stan rzeczy był do 1992 roku, kiedy to dzieci  z Idzikowic i Brzuzy powróciły do nowego budynku szkolnego w Idzikowicach. W 1998r. do naszego obwodu przyłączono wszystkich uczniów ze zlikwidowanej szkoły w Werówce.

11 czerwca 2001 roku, po długich staraniach, została oficjalnie oddana do użytku hala sportowa. W latach2000-2001 przeprowadzono kapitalny remont budynku: wymieniono CO na olejowe, okna, wykonano ocieplenie.

Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: St. Tomaszewski, od 1992 roku T. Węzigowska, od 2003 roku A. Podgrodzki, po nim w latach 2004-2019 D. Królik. Obecnie dyrektorem szkoły jest M. Wawrzyńczak-Pawul.

Okręg szkolny obejmuje następujące miejscowości: Radzice Duże, Radzice Małe, Werówkę, Giełzów, Świerczynę i Trzebinę.

W klasach I-VIII uczniowie uczą się w 7 oddziałach. W szkole działają również dwa oddziały przedszkolne.