Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Sekretariat

SEKRETARIAT

czynny od 8.00 do 12.00

                                               tel. 48 375-50-85

                                                  email: sekretariat@spradzice.szkolnastrona.pl

 

W sekretariacie można:

  • dokonywać opłat za posiłki (płatne do 5-ego dnia każdego miesiąca).
  • otrzymać legitymację szkolną i kartę rowerową.
  • otrzymać duplikaty wydanych dokumentów i świadectw.
  • otrzymać zaświadczenia związane z edukacją szkolną.

Dokumenty do pobrania:

  • Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej
  • Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej