Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Drzewickie Granty Oświatowe 2016/2017 r.

 

     21 grudnia 2016 r. przyznano „Drzewickie Granty Oświatowe”na wspieranie inicjatyw edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jestGmina i Miasto  Drzewica. Wśród 18 wygranych projektów znalazły się dwa, które zostaną zrealizowane w naszej szkole w okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r.

 


 

"Z kogucikiem i pyzą przez ziemię opoczyńską" - sztuka ludowa i kulinarna naszego regionu. Autorkami projektu są pani Joanna Matysiak i Maria Barul. Warsztaty 44 godz. przeznaczone są dla 10 uczniów z klas I-III.

Celem nadrzędnym jest kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich „małą ojczyzną” przez poznanie sztuki ludowej i wytwarzanie regionalnych potraw.

Pozytywnym osiągnięciem będzie:

  • pobudzenie zainteresowania dzieci historią i kulturą własnego środowiska;
  • kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji;
  • rozwój wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach plastycznych;
  • zainteresowanie dziecka sztuką kulinarną;
  • aktywne spędzanie czasu wolnego;
  • tworzenie koleżeńskiej, pełnej radości atmosfery w grupie;
  • wdrażanie do wspólnej zabawy i pracy.

 

Jako nauczyciele bogatego w tradycje opoczyńskiego regionu  chcielibyśmy rozbudzić w uczniach klas młodszych zainteresowanie sprawami swojej miejscowości, zapoznać ich z elementami historii, kultury, sztuki ludowej i regionalnymi potrawami. Wiedza i umiejętności, które uczeń nabędzie w trakcie realizacji programu, uświadomią mu potrzeby środowiska oraz ukształtują poczucie przynależności do niego. Warsztaty pozalekcyjne oprócz tego mają między innymi rozwijać zainteresowania i uczyć dzieci umiejętności zagospodarowania czasu wolnego. Wspólne przyrządzanie regionalnych potraw zintegruje nie tylko uczniów, ale przyczyni się do zachowania tradycji naszej małej ojczyzny.

 

 "Ocalić od zapomnienia". Folklor mojej małej ojczyzny.

 

Projekt jest skierowany do 15 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  w Radzicach Dużych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu nauki tańca i choreografii,  śpiewu pieśni i przyśpiewek ludowych charakterystycznych dla Regionu Opoczyńskiego. Nabędą umiejętności tradycyjnych tańców regionalnych takich jak ,,Polka galopka”, ,,Tramblanka”. Pomysłodawczyniami projektu są panie Barbara Kaszuba i Krystyna Rogulska.

 

Uczestnicy tego przedsięwzięcia wezmą udział w warsztatach papieroplastyki ucząc się robienia kwiatów z bibuły i wicia wianków. Poznają tradycje wicia wianków i nocy świętojańskiej, spotykając się z twórczynią ludową Janiną Wrzosek. Wezmą aktywny udział we wspólnych zajęciach Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich  w Radzicach nad przygotowaniem występu ,,Noc Świętojańska na wsi opoczyńskiej”. Występ ten zaprezentują przed społecznością szkolną i lokalną. W ramach projektu będzie zorganizowana wycieczka do Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, oraz Muzeum Wsi Radomskiej. Poznają efekty pracy etnografa, jej wpływ na podtrzymywanie i przekazywanie dziedzictwa kultury ludowej naszych przodków. Wycieczka do Muzeum Oskara Kolberga będzie inspiracją dla dzieci do spotkania z mieszkańcami swojej miejscowości i zebrania starych regionalnych pieśni i przyśpiewek. W ten sposób zdobędą wiedzę na temat tradycji i zwyczajów ludowych, oraz pozyskają materiał do opracowania Małego Śpiewnika Regionalnego.

 

Artykuły

Z kogucikiem i pyzą przez ziemię opoczyńską

Wielkanocne palmy

Dnia 20 III 2017 r uczniów odwiedziła twórczyni ludowa z Werówki - p. Halina Miązek , która opowiedziała o tradycjach Wielkanocnych i zaprezentowała różne sposoby wykonania palemek.

Czytaj Więcej o: Z kogucikiem i pyzą przez ziemię opoczyńską