Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Kadra

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

mgr Małgorzata Wawrzyńczak-Pawul  – Dyrektor szkoły      

Historia

Wiedza o społeczeństwie

mgr Grażyna Gruszecka

Matematyka

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Katarzyna Czarnecka

 Język polski

mgr Barbara Kaszuba

Historia

Muzyka

Plastyka

Technika

mgr Małgorzata Komar

Biblioteka

Informatyka

mgr Ewa Korycka

Przyroda

Biologia

Geografia

WDŻ

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Sławomir Lechowski

Wych. fizyczne

mgr Joanna Matysiak

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Krystyna Rogulska

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

mgr Magdalena Drążkiewicz

J. angielski

mgr Ewa Grzywna

 urlop wychowawczy

J. angielski

mgr Bożena Stępień

Naucz. oddziału przedszkolnego

mgr Joanna Barska

 

Naucz. oddziału przedszkolnego

mgr Daniel Działak

J. niemiecki

mgr Justyna Bomba

Fizyka

mgr Joanna Pałgan

Chemia

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marta Grzybek

Religia

mgr Renata Larenta

Nauczyciel wspomagający

mgr Andrzej Gapys

Doradztwo zawodowe