Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 Postępowanie rekrutacyjne

 do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych
na rok szkolny 2020/2021

 

 Zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym, do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

 Do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (w Radzicach Dużych, Radzicach Małych, Giełzowie, Świerczynie, Trzebinie i Werówce) przyjmuje się z urzędu. W dalszej kolejności – dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 określone zostały w:

 

- Regulaminie rekrutacji (regulamin do pobrania poniżej)

 

- Uchwale Rady Miejskiej Nr XVII/144/2020 z 23 stycznia 2020r. w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica (uchwała do pobrania poniżej)

 

- Zarządzeniu Burmistrza Drzewicy Nr 5/2020 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drzewica (zarządzenie do pobrania poniżej)

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego:

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej:

 

Artykuły

dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne:

- Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole

- Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole

- Oświadczenia dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego

- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

- Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły...

Czytaj Więcej o: dokumenty rekrutacyjne