Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Dokumenty Szkoły

 

 

 

  SZKOLNE DOKUMENTY:

        - stan obowiązujący: od 5 lutego 2020r.                      

 

 

 

STATUT SZKOŁY

 

Załączniki do Statutu -

1.     Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

2.     Regulamin Rady Pedagogicznej.

3.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

4.     Regulamin Rady Rodziców.

5.     Regulamin rekrutacji.

6.     Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu.

7.     Regulamin wycieczek szkolnych.

8.     Regulamin biblioteki.

9.     Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

10.  Regulamin świetlicy.

11.  Regulamin hali sportowej.

12.  Regulamin stołówki.

 

Zmiany w Statucie Szkoły oraz załącznikach 

 

 

 Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

 

 

Artykuły