Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Kontakty

Adresy mailowe do Grona Pedagogicznego

 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

 

Nauczyciel konto poczty mailowej
mgr Małgorzata Wawrzyńczak-Pawul dyrektor@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Joanna Barska j.barska@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Justyna Bomba j.bomba@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Katarzyna Czarnecka k.czarnecka@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Magdalena Drążkiewicz m.drazkiewicz@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Daniel Działak d.dzialak@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Grażyna Gruszecka g.gruszecka@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Marta Grzybek m.grzybek@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Barbara Kaszuba b.kaszuba@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Małgorzata Komar m.komar@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Ewa Korycka e.korycka@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Renata Larenta r.larenta@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Sławomir Lechowski s.lechowski@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Joanna Matysiak j.matysiak@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Joanna Pałgan j.palgan@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Krystyna Rogulska k.rogulska@spradzice.szkolnastrona.pl
mgr Bożena Stępień b.stepien@spradzice.szkolnastrona.pl