Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Sztandar Szkoły

Sztandar Szkoły

Szkoła Podstawowa w Radzicach Dużych posiada swoją ponadpółwieczną już historię. Powstała w ramach wielkiego projektu realizowanego przez władze polskie w ramach obchodów jubileuszu 1000-lecia państwa polskiego. Był to program oświatowy pod nazwą „Tysiąc szkół na 1000-lecie”, podczas którego w latach 1959-1972 wzniesiono prawie 1,5 tys. nowoczesnych Szkół – Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego. W tworzeniu tożsamości Szkoły kluczowe znaczenie ma postać Patrona Szkoły. Niełatwa ówczesna historia Polski przyniosła naszej Szkole wyjątkowego Patrona – Mikołaja Kopernika - wybitnego Polaka, niezwykłego uczonego, wszechstronnie wykształconego człowieka epoki renesansu, znanego całemu światu astronoma, twórcę teorii heliocentrycznej.  

 

Osobowość Mikołaja Kopernika jest ponadczasowa, współcześnie takie cechy jak uniwersalizm i wszechstronność są cenione na rynku pracy,  a wytrwałość, pracowitość i otwartość na świat promowane w relacjach społecznych. Warto naśladować te cechy, warto się uczyć, rozwijać, badać i tworzyć. W ubiegłym roku - 19 lutego 2020r. wprowadzone zostało nowe święto państwowe - Dzień Nauki Polskiej. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono właśnie dzień urodzin Mikołaja Kopernika – naszego Patrona - w uznaniu jego wybitnych naukowych osiągnięć. W zamyśle twórców święto ma na celu inspirować do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

 Pokolenia absolwentów naszej Szkoły zapisały z pewnością w historii swojego życia pobyt w Szkole Podstawowej w Radzicach Dużych. Wspomnienia szkolne zostają z nami na zawsze przywołując kolegów, koleżanki, nauczycieli, lekcje, sytuacje, zdarzenia bardziej i mniej zabawne czyli całą naszą uczniowską historię. I to zabieramy ze sobą opuszczając szkolne mury, idąc do kolejnej szkoły, do pracy, do dalszego życia. I tak przechodzą przez szkołę kolejne dzieci i młodzież, potem ich dzieci i tak tworzy się szkolna tradycja. Jej elementem są też pewne utrwalone symbole, które wszystkim związanym ze szkołą osobom kojarzą się z nią. Do takich unikatowych symboli należy niewątpliwie SZTANDAR SZKOŁY. Sztandar nawiązuje do istoty miejsca, które reprezentuje. Wywodzi się od dawnych znaków herbowych, chorągwi, które towarzyszyły Polakom w najważniejszym momentach w historii, w czasie bitew wojennych, wypraw, koronacji królewskich i wizyt dyplomatycznych.

 

 

Sztandar uczy historii, szacunku do polskich symboli narodowych i najwyższych wartości obywatelskich takich jak honor, poświęcenie, męstwo, Ojczyzna.

Nasza Szkoła przez 55 lat swojego istnienia, które obchodzimy w tym roku, niestety wciąż nie posiada Sztandaru.

 

Rok temu za wsparciem Księdza Proboszcza parafii w Radzicach Dużych rozpoczęliśmy zbiórkę na Sztandar Szkoły. To ważne, aby nasi uczniowie – dzieci i młodzież - ucząc się i rozwijając, kształcili w sobie poczucie dumy i przywiązania oraz by najważniejszym uroczystościom szkolnym mógł towarzyszyć ten symbol.

Dlatego wszystkich Przyjaciół naszej Szkoły zapraszamy do realizacji tego Celu.

Rok 2020 nie sprzyjał tej inicjatywie, ale wierzymy, że nowy rok 2021 przyniesie nam więcej możliwości do zgromadzenia środków finansowych potrzebnych do zaprojektowania i realizacji wykonania Sztandaru Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, a następnie jego uroczystego poświęcenia i obecności w czasie wszystkich ważnych wydarzeń szkolnych. Zbliżają się m.in. obchody Dnia Patrona i zarazem Dnia Nauki Polskiej, pięknie byłoby je świętować w kolejnych latach ze Sztandarem Szkoły.

 

Zapraszamy do włączenia się w to dobre dzieło.

Będziemy informować na bieżąco, ile brakuje do osiągnięcia tego szlachetnego celu.

Wpłat na ten cel należy dokonywać na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzicach Dużych z dopiskiem „ DAROWIZNA NA SZTANDAR SZKOŁY”

Nr konta:  84 9145 1011 4000 1472 2000 0001

 W marcu 2021 mamy 20% potrzebnej kwoty na ten cel.

 

Dziękujemy serdecznie za wszelkie wpłaty i Państwa przychylność :-)

 

Dyrektor i Społeczność Szkoły Podstawowej w Radzicach Dużych