Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Granty 2018/2019

GRANTY OŚWIATOWE 2018/2019 PRZYZNANE!!!

W dniach 07 i 12 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy odbyły się spotkania komisji oceniającej wnioski.

Spośród 17 złożonych wniosków, komisja oceniająca powołana Zarządzeniem Nr 81/2018 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 5 grudnia 2018 r. rekomendowała do dofinansowania 15 wniosków na łączną kwotę 47 824,52 zł. W realizację grantów zaangażowanych będzie  24  nauczycieli z 6 placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Drzewica. Zajęcia w ramach   III edycji DGO będą się odbywały w okresie od stycznia do czerwca 2019 r.

Dofinansowaniem objęto wnioski, które:

-   w wymiarze indywidualnym, szkolnym i lokalnym przynoszą pozytywne rezultaty,

-   prezentują szczególne walory merytoryczne i organizacyjne,

-   wykraczają zasięgiem działania poza poziom placówki (środowisko lokalne, województwo,kraj),

-   przygotowują dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz rozwijają ich zainteresowania i twórczość własną,

-   opierają się na współpracy z zewnętrznymi partnerami, takimi jak: szkoły i placówki oświatowe, instytucje, stowarzyszenia,

-   obejmują różnorodne formy aktywności i metody pracy, m.in. festiwale, przeglądy, turnieje, konkursy, warsztaty,

-    są alternatywną propozycją zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W naszej szkole realizowane będą dwa granty:

"Szkiełkiem i okiem poznajemy przyrodę naszego regionu" -  prowadzące: Ewa Korycka Grażyna Gruszecka

"Kto ty jesteś? - historycznie i turystycznie po regionie" - prowadzące: Kto ty jesteś? - historycznie i turystycznie po regionie

Artykuły

Kto Ty jesteś?

''Kto ty jesteś?...'' - Historycznie i turystycznie po regionie.
Grant realizowany od lutego do 14 czerwca 2019 w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Radzicach D. skierowany do uczniów klas IV - VII.
 
Na...
Czytaj Więcej o: Kto Ty jesteś?

Szkiełkiem i okiem...

Co robiliśmy w lutym?

W lutym doskonaliliśmy mikroskopowanie, oglądając własnoręcznie wykonane preparaty roślinne. Zajmowaliśmy się budową i znaczeniem porostów dla człowieka oraz środowiska. Czytaj Więcej o: Szkiełkiem i okiem...

Szkiełkiem i okiem poznajemy przyrodę naszego regionu

„Szkiełkiem i okiem poznajemy przyrodę naszego regionu”

W styczniu 2019 roku rozpoczęły się zajęcia „Szkiełkiem i okiem poznajemy przyrodę naszego regionu” w ramach DGO.

Zajęcia przyrodnicze Czytaj Więcej o: Szkiełkiem i okiem poznajemy przyrodę naszego regionu