Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Bezpieczna szkoła

PROJEKT "BEZPIECZNA SZKOŁA"

W bieżącym roku szkolnym  w okresie od 15 września 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r. nasza szkoła (Przedszkole + Szkoła Podstawowa) uczestniczyła w IV Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” ,pod patronatem Komitetu Honorowego, oraz Fundacji Państwo Obywatelskie – organizacja pożytku publicznego, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Prawo Europejskie w Praktyce.

Hasłem konkursu było: PRAWO, PRZYJAZŃ, TOLERANCJA.

Przez 6 miesięcy szkoła realizowała zadania, które miały na celu spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia- obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji  wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

Pieczę nad realizacją wszystkich zadań konkursowych sprawowała pani Krystyna  Rogulska, która jako koordynator projektu uczestniczyła  w kursie „ Bezpieczna Szkoła 2015” (w formule e-learning).

Odbiorcami zadań byli wszyscy uczniowie naszej szkoły klasy I-VI, oraz przedszkolaki. Tematyka zadań oraz sposób ich realizacji dostosowany był do wieku, możliwości intelektualnych  uczniów szkoły podstawowej. W zadania konkursowe angażowała się cała brać szkolna. Zostało podjętych szereg działań, konkursów, spotkań, inicjatyw na rzecz podniesienia bezpieczeństwa uczniów, a także szkoły. Wszystkie zadania objęte konkursem udało się przeprowadzić z powodzeniem w większości klas. Wychowawcy klas systematycznie prowadzili lekcje wychowawcze z wykorzystaniem konspektów Komitetu Organizacyjnego.  Każde przeprowadzone zajęcia, debaty, konwersatoria, konkursy, pogadanki , spotkania z zaproszonymi  gośćmi, liczne akcje i inne przedsięwzięcia wniosły  dużą porcję wiedzy i umiejętności, uwrażliwiły dzieci na potrzeby innych. 

Artykuły

Zadania 1

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole 157. 

Liczba klas 6 +oddziały...

Czytaj Więcej o: Zadania 1

Zadanie 2

Zadanie 2

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg...

Czytaj Więcej o: Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 3

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych na temat „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,...

Czytaj Więcej o: Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasa na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”.  Zalecane podjęcie tematu realizacji –...

Czytaj Więcej o: Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 5

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów: 6

Liczba uczestników...

Czytaj Więcej o: Zadanie 5

Zadanie 6

Zadanie 6

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do ,,paczki”?....

Czytaj Więcej o: Zadanie 6

Zadanie 7

Zadanie 7

 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem  „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność”Wykonanie :

Liczba...

Czytaj Więcej o: Zadanie 7

Zadanie 8

Zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „ Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuacje osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie,...

Czytaj Więcej o: Zadanie 8

Zadanie 9

Zadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji...

Czytaj Więcej o: Zadanie 9

Zadanie 10

Zadanie 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

Wykonanie:

Szczegółowy opis...

Czytaj Więcej o: Zadanie 10